ساخت لینک برای گروه تلگرام

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۱:۵۸:۵

گروه-تلگرام-ساخت-لینک-تلگرام

در گروه های خود می توانید مخاطبین خود را را دعوت کنید یا با استفاده از جست و جو نام کاربری لینک گروه را برای آنان بفرستید.
می توانید به گروه های دیگر بروید و لینک گروه خود را در آن گروه ارسال کنید.
برای ساخت لینک گروه تلگرام به قسمت Group Info سپس Add Member  و روی گزینه ی Invite to Group via Link کلیک کنید.
هرکس که تلگرام را نصب کرده باشد می تواند از آن لینک استفاده کند.
اگر لینک را لغو کنید آن لینک بلافاصله آن لینک از کار می افتد.

منبع : https://telegram.org