آیا تماس صوتی و تصویری با تلگرام امکان پذیر است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۱:۴۹:۵

آیا تماس صوتی و تصویری با تلگرام امکان پذیر است؟

تماس-صوتی-تصویری-با-تلگرام

تخصص تلگرام در فرستادن پیام است. فایل هایی از هر پسوندی و یا فایل های بزرگ و تلگرام این کار را بهتر از هر اپلیکیشن دیگری انجام می دهد.
هنوز هم چیز های بسیار دیگری هستند که باید در تلگرام ارتقا پیدا کنند. پس تمرکز تلگرام در حال حاضر برای بهتر شدن پیام فرستادن است.
ممکن است در آینده این اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری را به قابلیت های خود اضافه کند.

منبع:https://telegram.org